Kanonenberg survey of First World War remains

> Kanonenberg First World War remains map presentation
> Indexpage First World War surveys

1
0608-0605
Herzberg Tunnel III

N49°12'31.597"
E4°44'29.803"
Herzberg TunnelHerzbergtunnel
2
0597-0600
Herzberg Tunnel II

N49°12'32.623"
E4°44'24.306"
Herzberg Tunnel IIHerzbergtunnel
3
1113-30/31
Maschinengewehrstand 2
(2000)

N49°12'32.340"
E4°44'52.026"
Maschinengewehrstand 2Maschinengewehrstand
4
0643-0644

N49°12'35.232"
E4°44'56.616"
KanonenbergKanonenberg
5
0639-0209a

N49°12'36.835"
E4°45'08.053"
KanonenbergKanonenberg
6
0212-0217
Küche?

N49°12'36.486"
E4°45'12.636"
Kanonenberg KuecheKanonenberg keuken
7a
1115-30/31
MG Stand 14 / Lichtsignal Ost

N49°12'34.643"
E4°45'23.893"


MG Stand 14Lichtsignal Ost
7b
1115-32/33
concrete trench

N49°12'34.643"
E4°45'23.893"
Kanonenberg concrete trenchconcrete trench
8
0219-0220
Dachsbau II - Artilleriebeobachtung 14

N49°12'32.352"
E4°45'20.226"
Kanonenberg DachsbauDachsbau B14
9
0222-0226
Uhlenhorst - Artilleriebeobachtung B13

N49°12'32.106"
E4°45'20.412"
Uhlenhorst B13Artilleriebeobachtung
10
Eingang 191 [?]

N49°12'30.264"
E4°45'16.146"
Eingang 192Eggersf-Linie
11
0012a-0020
MG Stand 13 / concrete trench / Scheinwerferstand 4

N49°12'30.312"
E4°45'15.564"
MG Stand 13Kanonenberg MG Stand 13
12
9972-9973
MG Stand 11

N49°12'29.640"
E4°45'08.106"
Kanonenberg MG Stand 11Kanonenberg
13
0004-0005
concrete remains at Grabenkanone position

N49°12'26.262"
E4°45'07.236"
GrabenkanoneKanonenberg
14
0002-9999
Artilleriebeobachtung B11

N49°12'26.346"
E4°45'08.154"
Artilleriebeobachtung 11Beobachtung 11
15a
9978-9979
concrete trench

N49°12'27.366"
E4°45'10.674"

concrete trenchconcrete trench at B11
15b
9991-9993
Scheinwerferstand 3 [?]

N49°12'27.366"
E4°45'10.674"
ScheinwerferstandScheinwerfer 2
15c
9986-
Beobachtung B11a

N49°12'27.165"
E4°45'10.348"
Artilleriebeobachtung 11aBeobachtung 11a
16
0618-0619
Geschützstand

N49°12'29.063"
E4°44'56.130"
Geschützstand KanonenbergGeschützstand
17
1111-18/21
Beobachtung B2

N49°12'29.455"
E4°44'56.087"
Beobachtung B2Beobachtung B2
18
1111-23/25
Beobachtung B5

N49°12'32.101"
E4°44'59.935"
Beobachtung B5Beobachtung B5
20
0627-0628
Eingang 215

N49°12'33.761"
E4°45'00.061"
Eingang 215Eingang 215
21
0625-0626
Eingang 213

N49°12'33.865"
E4°44'59.237"
Eingang 213Eingang 213
22
0636-1111-32
concrete trench at MG Stand 8

N49°12'33.725"
E4°45'04.129"
concrete trench MG8MG 8 trench
23
0631-0633
Eingang 222 or 223

N49°12'34.027"
E4°45'04.669"
Eingang 222-223entree 222
24
1111-36/37
Eingang 221
[filled in by hunters since 2006]

N49°12'34.092"
E4°45'04.273"
Eingang 221Eingang 221
25
1112-8/9
Eingang 224
[filled in by hunters since 2006]

N49°12'34.353"
E4°45'06.880"
Eingang 224Kanonenberg Eingang 224
26a
0634-0635
MG Stand 10

N49°12'32.965"
E4°45'10.969"
Kanonenberg MG Stand 10MG Stand 10
26b
1116-26/31
Beobachtung B9

N49°12'32.965"
E4°45'10.969"
Beobachtung 9Beobachtung 9
26c
1116-20/23
Eingang 282

N49°12'32.965"
E4°45'10.969"
Eingang 282Eingang 282
27
1116-26/27
Eingang 281

N49°12'33.199"
E4°45'11.761"

Eingang 281Eingang 281
28
1116-33/34
Eingang 386
[disappeared]

N49°12'34.670"
E4°45'13.467"
Eingang 386Eingang 386
29
1116-36/37
Eingang 337
[disappeared]

N49°12'35.954"
E4°45'04.317"
Eingang 337Eingang 337
30
1117-4/3
MG Stand 7

N49°12'32.467"
E4°44'57.986"
MG Stand 7MG Stand 7
31
1117-7/9
Beobachtung B1

N49°12'30.378"
E4°44'55.246"
Beobachtung B1Beobachtung B1
32
1112-19/20
Eingang 201 or 202

N49°12'30.813"
E4°44'52.845"
Eingang 201-207Eingang 201-207
33
0656-0709
Panzer MG Stand (PMGSt) near Eingang V

N49°12'37.062"
E4°45'26.453"
Panzer MG StandPanzer MG Stand
34
0654-0655
Rutschbahn element

N49°12'38.400"
E4°45'01.428"
RutschbahnRutschbahn
35
0650-0653
Panzer MG Stand (PMGSt)

N49°12'36.569"
E4°44'55.338"
Panzer MG StandPanzer MG Stand

Bookmark the permalink.

Comments are closed.